Kultur och fritidsnämndens arbetsutskott

Kultur och fritidsnämndens arbetsutskott
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Godkännande av dagordning

 •   3

  Förvaltningens information

 •   4

  Diskussion

 •   5

  Taxor för Åstorp Arena

 •   6

  Omvärldsanalys ekonomiska behov KFN 2023

 •   7

  Övriga ärenden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.